Vaše stáj řízená počítačem!

V dnešní době nemůžeme porovnávat nově vybudované stáje se stájemi starými 10-20 let. Jakmile vstoupíte do moderní stáje, rozdíl poznáte okamžitě: prostorné volné plochy, čisté chodby, kvalitní osvětlení všude tam, kde je zapotřebí klidných a čistých zvířat.

Nová IT řešení se objevují i ve stájových technologiích: shrnovací lopaty, světla, ventilace, větrací plachty a čerpadla na polotuhé výkaly, aj. mohou být ovládány automaticky.

DeLaval vyvinul poslední generaci ovládacího systému pro stáje a stájové vybavení, aby sjednotil chod různých vybavení uvnitř stáje. Nový Systém kontroly stáje též splňuje požadavky zákazníků.

DeLaval BSC Systém kontroly stáje

BSC je integrovaný systém, který umožňuje používání všech stájových aplikací v jednom. Vnitřní stájové technologie jako panely, větrací plachty, větráky, osvětlení, chlazení krav, čištění chodeb, čištění hnojných kanálů, separace hnoje a jeho přemisťování, jsou sjednoceny a řízeny jedním systémem, který zvyšuje výkonnost a snižuje dopad na životní prostředí.

Ve fázi vývoje produktu byly stanoveny primárními cíle: udržitelnost, jednoduchá ovladatelnost uživatelem a optimální welfare zvířat. Důležitost těchto cílů potvrzuje stříbrná medaile z EuroTier 2012 a také dokazuje schopnost společnosti DeLaval dodávat jednotná a kompletní řešení zlepšující pohodlí krav a welfare zvířat. Specifickým rysem BSC je jednotné zobrazení uživatele pro provozovatele místo několika různých, což umožňuje snadnou obsluhu a pohodlný provoz, obzvláště při používání základního uživatelského rozhraní. Zatímco ovladač řídí veškerá zařízení, vzájemně propojené funkce lez ovládat přes jedno rozhraní. V průběhu vylepšování trvale udržitelného pohodlí krav, šetří farmář na mléčné farmě čas i peníze. V porovnání se systémy, kde je zapotřebí mít samostatný systém na každou funkci, DeLaval systém kontroly stáje umí snížit pořizovací náklady až o 70 procent. DeLaval systém kontroly stáje je jediným, který umí kontrolovat i ostatní funkce.

 

Přes různé senzory a komponenty připojené k BSC můžete kontrolovat teplotu uvnitř a vně stáje, vlhkost, vnitřní osvětlenost, rychlost a směr větru, spotřebu energie shrnovacích lopat a mnohem více. Můžete nastavit letní nebo zimní režim pro systém shrnování mrvy, funkce zajištění bezpečnosti krav vás upozorní v případě překážky v chodbách.

Samozřejmě stále máte možnost BSC ovládat manuálně nebo dle časového rozvrhu. Avšak právě možnost programovat systémy dle vašich aktuálních rozhodnutích je unikátní – bez potřeby vaší fyzické přítomnosti. Právě vy víte nejlépe, jak různé počasí ovlivňuje vaše zvířata a činnosti. BSC může být připojeno k vnitřním senzorům sledující vítr, teplotu a vlhkost uvnitř, anebo k vnějším, které zachycují aktuální venkovní podmínky. A potom se můžete rozhodnout, jak vaše systémy budou reagovat.

BSC ovladač může být umístěn jak ve stáji, tak v kanceláři, kam se data dostávají přes různé podovladače přes komunikační kabel. Také lze použít SD kartu, kterou vložíte do BSC a do které můžete uložit veškerá nastavení a provozní údaje. BSC ovládací box, který je mozkem celého systému, může být připojen k počítačové síti vaší farmy a tímto způsobem můžete vše ovládat a monitorovat z kanceláře. Pokud máte na farmě internetové připojení, lze použít DeLaval vzdálený přístup k farmě. Tento přístup může použít zákazník nebo servisní technik na velkou vzdálenost v případě kontroly činnosti systému nebo klima ve stáji.

Díky inovacím a vývoji společnosti DeLaval, jsou plně automatizované mléčné farmy čím dál více dostupnější, a to zásluhou systémům řízení stáda ALPRO a DELPRO a novému Systému kontroly stáje.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.