Společnost DeLaval dláždí cestu k prvotřídnímu managementu telat

S novým rokem bychom se s vámi rádi podělili o další z tiskových zpráv vydaných u příležitosti výstavy EuroTier 2014.

Hanover, 12. listopadu 2014. Společnost DeLaval pokračuje v rozvíjení svého holistického přístupu v prvovýrobě mléka rozšířením své produktové řady zaměřené na odchov telat. Kromě toho pokračuje DeLaval prostřednictvím své brožurky péče o telata a pomocí sdílení svých znalostí a zkušeností z tohoto oboru na práci při propagaci dlouhověkosti krav.

“Chovatelé mléčného skotu si jsou již vědomi toho, jak důležitá je péče o telata, a my chceme zdůraznit, jak významný může být pro tyto farmy špičkový management telat. “říká ředitelka Oddělení rozvoje mléčných farem v DeLaval a spoluautorka DeLaval brožurky péče o telata Charlotte Hallén Sandgrenová. “Dobře odchovaná a zdravá jalovice se bude obecně telit dříve a po celý svůj život produkovat více mléka”.

Existuje silná korelace mezi několika prvními měsíci života telete a jeho budoucností coby dojnice. Komplexní program managementu telat může znamenat významný profit pro chovatele. Pomocí genetického šlechtění lze dosáhnout 7% nárůstu mléčné užitkovosti, nicméně udržením optimální růstové křivky telete lze, až jednou dosáhne reprodukčního věku, zvýšit mléčnou užitkovost o 22%.

Přes velkorysý systém napájení, monitorování tělesné hmotnosti, poskytnutí kvalitního mleziva až po včasnou detekci a izolaci nemocných zvířat; to vše jsou opatření, která mohou dlouhodobě vést k nízké úmrtnosti a k vysoké kvalitě odchovaných telat. Přibližně 20% jalovic na farmě není přínosem, ale proaktivními zásahy má chovatel na mléčné farmě vysokou šanci tento trend zvrátit.

 Aktualizovaný DeLaval katalog pro telata uvádí podrobný seznam různých řešení, která jsou schopná zajistit optimální péči o telata.

Pro získání základních informací o tom, jak prodloužit dlouhověkost krav včetně příslušných produktů a řešení, navštivte prosím webové stránky www.delaval.com/happycows

Společnost DeLaval vystavovala své produkty zasvěcené dlouhověkostí krav na veletrhu EuroTier v hale číslo 27. K produktové řadě určené odchovu telat vydala navíc společnost DeLaval brožuru péče o telata, která obsahuje nejlepší zkušenosti, jež se této problematiky týkají.


O DeLaval
Společnost DeLaval je světovou jedničkou v oblasti dojicího zařízení a řešení pro chovatele mléčného skotu, která umožňují co možná nejvíce udržitelnou produkci potravin garantující dobrou kvalitu mléka a zdraví zvířat. Naše řešení používají každý den miliony chovatelů na mléčných farmách po celém světě.

Společnost DeLaval byla založena před více jak 130 lety ve Švédsku, kdy si vizionář Gustaf de Laval nechal patentovat odstředivku na mléko. Dnes má DeLaval 4500 zaměstnanců a působí na trhu ve více jak 100 zemích. DeLaval je spolu se společnostmi Tetra Pak a Sidel součástí Tetra Laval Group.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.