Sledujte pomocí DeLaval interaktivního zobrazování dat IDD dění ve vaší dojírně

Systém řízení stáda společnosti DeLaval, který se nazývá DelPro farm management, se neustále inovuje a rozšiřuje. Vznikají stále novější verze s novými funkcemi a s připojitelnými jednotkami.

DeLaval interaktivní zobrazování dat IDD je takovou novou jednotkou přímo na dojírně. Dotykovou obrazovku IDD - a je-li to nutné, tak i více těchto obrazovek - lze instalovat jako podružný systém, který je připojen k systému řízení farmy DelPro. Obrazovky IDD lze používat v rybinových, paralelních nebo kruhových dojírnách různých velikostí.

Díky těmto obrazovkám lze celý proces dojení snadným způsobem pozorovat. Dotykové obrazovky zobrazují jednotlivé činnosti při dojení v reálném čase: co se s krávou na daném dojicím stání právě děje. Barevné kódy pomáhají dojičům v orientaci na obrazovce: prázdné stání je šedé, dojení v automatickém režimu je zelené, předčasné stažení dojicí soupravy je označené oranžovou barvou atd. Všechna dojicí stání, která jsou na obrazovce zobrazená, ukazují své číslo stání, číslo ID a číslo skupiny dané krávy. Uživatel může získat informaci o nádoji mléka a také o očekávaném nádoji, a dojiči si tak mohou okamžitě všimnout odchylek v užitkovosti daného zvířete. Obrazovka IDD zobrazuje na každém stání alarmy a upozornění, které se k dané krávě vztahují: nízký nádoj, přítomnost krve v mléce, vodivost mléka, skopnutí soupravy atd. Zobrazená je také ikona pro třídění krav. 

IDD

Na obrazovce lze vyhledávat údaje o krávě a dojič zde může také provádět další činnosti. V okně vyhledávání mohou dojiči kontrolovat, zda byla kráva v této směně podojená nebo ne.

Dotykovou obrazovku IDD lze také doplnit o systém kamer a zvukového hlášení. Jestliže je připojená kamera, bude se dění zobrazovat v pravém horním rohu obrazovky IDD. Vestavěný generátor hlášení oznamuje dojičům čísla krav, alarmy. Jestliže si zákazník přeje poslouchat na dojírně rozhlasové vysílání, je to pomocí přídavných audio jednotek také možné. Také dotyková obrazovka obsahuje audio zařízení a může tak dojičům během směny dojení odesílat zvuková hlášení.

IDD

DeLaval interaktivní zobrazování dat IDD poskytuje během směny dojení komukoliv rychlý a snadný přehled o všech pracovních činnostech na dojírně a také snadný přístup k nezbytným informacím a údajům o jednotlivých kravách.

Dotyková obrazovka IDD v systému DelPro se může stát užitečným doplňkem všech dojíren!

Naše motto:

DeLaval Iodofence

DelPro - řízení stáda

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.