Produkce mléka a výrobní náklady řízené pomocí programu DelPro Farm Manager 2. část

Na mléčných farmách je důležité mít v těžkých dobách pro podnikání stále na paměti poučku „kontrolovat kontrolovatelné“. Tento princip předpokládá, že většina 

energie, času, úsilí a myšlenek řídícího pracovníka na farmě by se měla zaměřit 

na ty oblasti podnikání, které je schopen kontrolovat a řídit.

Reprodukce

Cílem řízené reprodukce je maximalizovat počet krav, které jsou na vrcholu laktace. V okamžiku, kdy jsou ceny mléka nízko, je dopad krav s prodlouženým mezidobím (tudíž i sníženou produkcí mléka v pozdní laktaci) mnohem větší, jelikož úroveň neziskové výroby je vyšší.  Kromě toho rozhodnutí ohledně reprodukce učiněná nyní, vzhledem k cyklické povaze ceny mléka, budou mít pravděpodobně dopad na výši produkce během dalšího období vyšších cen mléka. Udělejte vše pro to, aby první servis byl potřeba, co nejpozději, byla maximalizována rychlost konceptu, zlepšete systém detekce říje a snažte se minimalizovat množství urgentních servisů, snažte se využívat výhodných nabídek na trhu. Nakonec by se měli farmáři vyvarovat pokušení navrátit se k přirozené plemenitbě. Když zvážíte všechny náklady, přirozená plemenitba není levnější než umělá inseminace a genetická hodnota krav z přirozené plemenitby je vždy nižší.

Ze studie vyplývá, že každý den mezidobí navíc, který překročí optimální období mezi telením, znamená ztrátu 2,5 EUR pro farmáře. Roční ztráta způsobena biologickými reprodukčními problémy vychází na 150 – 300 EUR na krávu a největší částí, přibližně 70%, je způsobena delšími prodlevami mezi oteleními než je optimální.

DelPro v kontrole reprodukce:

DelPro systém řízení farmy pomáhá farmáři mít pod kontrolou a monitorovat různé události spojené s reprodukcí jako je říje, páření, inseminace, kontrola březosti, rozhodnutí o vyřazení, období stání na sucho a otelení. Na základě pozorování, existuje v období laktace nejméně 10 událostí, které během reprodukce sledujeme. To znamená, že na farmě s 500 krávami se jedná o 5000 reprodukčních událostí, což znamená 14 událostí na den.

DeLaval systém měření aktivity provádí detekci krav v říji automaticky a na hlavní obrazovce ukazuje ty krávy, které jsou daný den vhodné k inseminaci. Mimo to můžete i sledovat průběh říje a začátek období říje a díky tomu jednoduše naplánovat optimální dobu inseminace. Pokud farma používá synchronizovanou umělou inseminace (TAI) s hormonální léčbou, je to možné v DelPro nastavit pomocí úpravy protokolů léčby. DelPro průběžně propočítává různé ukazatele reprodukce a používá tyto faktory indexu výkonnosti (KPI), aktuální reprodukční stav na farmě může být vyhodnocen ve stanoveném časovém intervalu, který mimo jiné obsahuje i čas mezi otelením, dny od otelení do první říje a inseminace, mezidobí, počet inseminací v plodném období, apod. V menu u zobrazení stáda můžete taktéž vidět počet suchostojných krav, předběžné otelení za každý měsíc za jeden rok. Když znáte tyto údaje o vašem stádě, a když řádně sledujete tyto klíčové parametry, máte možnost je vylepšit. Příklad: Na farmě s 500 krávami můžete snížit interval telení o 5 dní, to znamená úsporu více jak 7 000 EUR za rok s průměrným počtem vyřazených krav 30% / rok.

Náhrada kvalitními jalovicemi

Jelikož výsledky vašich rozhodnutí, která jste učinili v rámci chovu jalovic, nejsou hned viditelné, stává se, že ho farmáři berou na lehkou váhu. Ale jelikož tato zvířata představují budoucnost stáda, klíčem budoucí ziskovosti jsou právě správné postupy, které zajistí nejlepší připravenost a úspěch v budoucnu. Náklady na chov jalovic by měly být neustále sledovány a prozkoumávány, ale ne na úkor budoucí reprodukční kvality jalovic. Výrobci by se dodatečně měli snažit dosáhnout toho, aby průměrný věk prvního otelení byl 24 měsíců a tím minimalizovat náklady na chov jalovic.

DelPro a náhrada jalovicemi

V programu můžete vidět jalovice v průměrném věku vhodném pro první inseminaci a tyto hodnoty lze sledovat v každém měsíci. Poměr náhrad je víceméně určený počtem vyřazených krav. V programu lze vytvořit detailní přehledy vyřazení, kde by bylo vidět datum a důvod vyřazení společně s daty o chovu a produktivitě zvířat.

Náklady na krmivo

Každé porovnání nákladů na krmení by mělo být detailně prohlédnuto s cílem maximalizovat výnos na každou položku nákladů na krmivo. Používáte své vlastní krmení a píci v maximální míře? Mohli byste vyměnit nějaké z dosavadních objednávaných krmiv levnější alternativou nebo produktem, kterým by netrpěla produkce? Jste si jistí, že všechny přísady, které dáváte do krmných dávek, vám opravdu poskytují dostatek výhod (produkce, zdraví), aby se vyplatilo jejich používání? Minimalizujete ztráty při skladování, abyste zajistili, že se krmivem neplýtvá? Jelikož se jedná o největší samostatný náklad v mléčném hospodaření, představují náklady na krmivo proměnlivý náklad, u kterého by měli manažeři na mléčných farmách vynaložit největší úsilí k jeho kontrole.

DelPro v kontrole krmení

V případě, že na farmě používáte systém krmení, farmář může kontrolovat spotřebu krmení (koncentrátu) na krávu, na skupinu a taky může monitorovat náklady na krmení.  Používáním dávkovačů krmiva můžeme kontrolovat překrmování a snižujeme riziko tučných suchostojných krav. V reportech ze systému DelPro můžete vidět náklady na krmení v % ze zisku, z čistého zisku, z celkového příjmu a celkové náklady na krmení.

Jak je uvedeno v mnoha výzkumech, dobře zvládnutá tranzitní perioda (2 – 3 týdny před otelením) vám může přinést až 1000kg mléka navíc během laktace.

Mléčné farmy fungují na stejných ekonomických principech jako jakýkoliv jiný podnik.

V praxi to znamená, že je dobré prověřit veškerý váš základní majetek a činnosti, ke kterým je určen, zda by něco mohlo být prodáno. Možná by bylo lepší, kdybyste úkoly, u kterých potřebujete vlastní stroj párkrát do roka, přenechali někomu jinému. Projděte se po farmě, buďte kritický a zeptejte se sám sebe, zda vše generuje zisk. Je také nutné porovnat vaši mléčnou farmu s ostatními. V čem jste lepší než váš soused?

Dobrá obchodní strategie může být vypracována pomocí chytrého a řádného používání programu DelPro Farm Management, což vám zlepší a zvýší vaše šance na budoucí úspěch.

Zdroj:

8.”Controllables” during hard times in the dairy business, (2011., www.milkproduction.com)

István Fodor: Economical losses caused by main deseases on large dairy farms (2012. SZIE AOTK)

Dr. László Ózsvári: Economical importance of reproductive problems in dairy cow business (2012, SZIE ÁOTK)

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.