Přijímání údajů o říji krav ve velkých stádech pomocí nového typu DeLaval antény aktivity.

DeLaval systém aktivity pro detekci říje představuje nezávislý podsystém systému řízení farmy ALPRO nebo DelPro a na trhu byl představen v roce 1998 jako první systém detekce říje na světě s radiofrekvenčním přenosem dat.

V současné době je na farmách provozováno více a více systémů detekce říje, které využívají různé technologie, nicméně DeLaval systém aktivity udržuje v mnoha ohledech stále své vedoucí postavení na trhu. Za posledních 20 let se nashromáždilo mnoho znalostí a zkušeností a také programy řízení stáda společnosti DeLaval se během tohoto období neustále zdokonalovaly.

Poslední inovace se týká jednotky přijímače systému měření aktivity a díky tomuto vývoji se aktuální vzdálenost pro příjem signálu může díky nové funkci přijímače aktivity několikrát znásobit. Díky těmto novým vlastnostem není pro provozování systému mezi jednotlivými stájemi nutný propojovací komunikační kabel.

NOVÝ přijímač aktivity s funkcí převáděče!

Předchozí radiofrekvenční rozsah 200 m lze u nových přijímačů aktivity prokazatelně zvětšit dokonce až na 2,5 km!  Celková délka komunikačního kabelu ALPRO je na farmách omezena, ale od nynějška může použití nového typu přijímače s funkcí převáděče tento problém na velkých farmách vyřešit. V režimu převáděče v jednom řetězci je možné použít až tři jednotky přijímače aktivity. Pro zajištění velké oblasti snímání může být mezi jednotkami vzdálenost až 800 m. Z důvodu možnosti provozu jednotek v režimu převáděče musí být minimálně jedna jednotka připojena prostřednictvím komunikačního kabelu k procesoru systému ALPRO. Další jednotky převáděče aktivity musí být v dosahu sobě navzájem.

Nový převáděč aktivity lze použít jako standardní přijímač připojený k propojovacímu kabelu nebo jako vlastní převáděč. Převáděč přijímá data z dalšího přijímače, shromažďuje informace o aktivitě z této oblasti a všechny přijaté a shromážděné údaje přeposílá dál do další jednotky.

Měřič aktivity odesílá údaje o aktivitě krav prostřednictvím radiofrekvenčního přenosu mnohem častěji, než jak tomu bylo u starších jednotek dříve. Nový měřič aktivity odesílá data každých 15 minut. Díky tomuto častému odesílání je zjištění optimální doby inseminace a doby začátku zjištění říje mnohem přesnější.

Funkce a zpracování údajů se v tomto novém systému v zásadě nemění, protože spolehlivost je za posledních 20 let skutečně řádně prověřena. Systém aktivity lze použít také u jalovic, protože pracuje nezávisle na dojírně a lze ho použít také například na pastvě.

  • Jestliže aktivita krávy po dobu několika hodin klesá, budeme ji detekovat pomocí relativní aktivity/pravděpodobnosti nízké aktivity. Systém aktivity ALPRO má mnohem přesnější data. Konkurence, která nabízí normální "procento plovoucího průměru", se k tomuto nepřiblíží.
  • Relativní aktivita a míra pravděpodobnosti jsou živá měření. Ilustrují podmínky aktivity právě v tento moment (včas přijímáme nejaktuálnější údaje z visačky). Říká, kolik krav se za uplynulých 24 hodin pohybovalo.
  • Můžeme vyhledat nejen krávy v říji na základě alarmu vysoké aktivity, ale také méně aktivní, nemocné krávy na základě údajů o nízké aktivitě. Přesný, zdokonalený spolehlivý model, který je přizpůsoben a optimalizován pro vyhledání krav s nízkou aktivitou.
  • 24-hodinové měření – maximální pružnost, obrovská schopnost, nezávislé na směnách dojení, nezávislé na tom, kdy jsou data přijímána (jedno odeslání za den je dostatečné; jestliže u některých jiných systémů detekce říje informace o aktivitě, která byla zaznamenána při jednom dojení, z nějakého důvodu chybí, tak ničí veškerou informatiku daného dne) 24-hodinový průměr měření je u nepravidelných intervalů dojení vyhovující

Flexibilní použití a spolehlivá a přesná funkce měřiče aktivity ALPRO  – systém, který je vyvinut a dodáván společností Delaval již více jak 20 let, je dokonale celosvětově prověřen. To je to, čím se náš měřič aktivity od ostatních podobných produktů na trhu odlišuje.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.