Nový integrovaný systém DelPro!

Již brzo bude na trh uveden nový integrovaný systém řízení mléčné farmy – je to DelPro!

Celosvětově dobře známý systém řízení stáda ALPRO existuje již více jak 20 let. Dnes již systém ALPRO nedokáže všem požadavkům chovatelů na mléčných farmách vyhovět. Během posledních 20-ti let se informační technologie zcela zásadně zdokonalily. Jsou na ně kladeny stále větší a větší požadavky na řízení všech dat o zvířatech a o produkci na farmách, které generují ohromné množství údajů. Ziskovost chovatelů na mléčných farmách je neustále pod zvyšujícím se tlakem. Dochází stále k více bláznivému kolísání cen krmiv a za mléko, což se stává čím dál významnější pro co nejefektivnější využití všech zdrojů; krav, kapitálu, lidské práce a půdy. Dnešní úspěšní farmáři podnikají s různými nástroji včetně klíčových indikátorů produkce, standardních provozních postupů a strukturovaného řízení lidí. A protože ziskovost v tomto podnikání se skrývá v detailech, potřebují všechny tyto detaily a výzvy prostřednictvím správného řízení znát a vědět. To je průběžný, nikdy nekončící úkol.

Dobrý management farmy se stává rozhodujícím faktorem. Je také čím dál důležitější mít více přesahující  přehled. To, co jste dělali včera, a co dělali vaši otcové a dědové, nemusí zajistit bezpečné podnikání v budoucnu.

Z důvodu neustále narůstajících požadavků vyvinula společnost DeLaval nový integrovaný systém řízení mléčných farem, který se nazývá DelPro.

Farmář potřebuje systém, který:

- Ukazuje mu aktuální výkonnost jeho podnikání: jak si farma stojí dnes a co se vymyká   standardu.
- Produkce mléka
- Monitorování zdravotního stavu
- Ukládá hitorické informace: co se stalo dnes, jaký je trend nebo jaké jsou skutečné problémové záležitosti
-Pomáhá v dlouhodobém horizontu zdokonalovat rozhodnutí

Co je DelPro?

DelPro není pouhý softwarový program, který běží na faremních PC. Jedná se o kompletní systém podpory, který chovateli pomáhá efektivním způsobem řídit farmu....DelPro je management farmy!!!  DelPro představuje nástroj řízení, který napomáhá řídícím pracovníkům, kteří rozhodují a kteří nesou odpovědnost za zavádění změn, urychlit proces rozhodování. DelPro představuje nejnovější technologii a inovaci pro stálé připojení a zdokonalení procesu rozhodování během řízení.

DelPro Farm Manager je nová platforma řízení stáda od společnosti DeLaval, která umožňuje všem DeLaval systémům řízení farem a všem DeLaval systémům dojení, jako jsou VMS, AMR, vazné stáje, dojírny a kruhové dojírny, vzájemnou interakci a v blízké budoucnosti koexistenci.

Jedná se o inteligentní systém, který propojením s DeLaval nástroji řízení poskytuje integrovaný management mléčné farmy. Poskytuje informace v reálném čase pro možnost provádění správných rozhodnutí: pro lepší kontrolu produkce mléka a zvýšenou ziskovost farmy – bez nutnosti měnit celý dosavadní systém a provozní postupy na mléčné farmě.

Co se mění je to, jak se informace shromažďují a zaznamenávají: mnoho z toho se děje automaticky. Změna je také to, kolik času váš pracovní tým ušetří na základních úkonech. Změnou též je, že DeLaval DelPro vás podpoří při zvyšování vaší prosperity. V porovnání se systémem ALPRO představuje DelPro modulární systém: zakomponovány jsou různé integrované moduly, jako například krmení, reprodukce, dojení, veterinární úkony atd...

DelPro Farm Manager farmy je o funkčnosti: pouze jedno řešení pro zjednodušení rozhodování. Mít významný, přesný a snadno použitelný nástroj analýzu výkonnosti krav pro zlepšení jejich zdravotního stavu a reprodukčních ukazatelů, minimalizovat rizika a eliminovat neznámé faktory. 

DelPro Farm Manager je o farmáři: řízení pomocí odchylek. Odchylky u krav, v produkci mléka atd... jsou porovnávány s jinými údaji jako je skupina, stádo, výběry atd... Přesné a snadné používání různých klíčových faktorů indexu výkonnosti (pro reprodukci, krmení) pro zlepšení podnikatelských výsledků.

Ukazuje, na co se zaměřit a zbytek stáda nechat přežvykovat. Protože DelPro Farm Manager představuje flexibilní a modulární řešení. Je vyvinut tak, aby rostl společně se zvyšujícími se potřebami chovatele. Když je farmář mimo svoji farmu - na dovolené nebo hodně daleko - pomáhá mu DeLaval vzdálené faremní připojení RFC zůstat k systému DelPro stále připojen.

 DelPro je informacích: shromažďování všech údajů ze stáda a potom pomoci všechny dostupné informace různými způsoby analyzovat

DelPro Farm Manager je o zpracování dat: DelPro lze použít v systému vazného ustájení i v systémech dojení na standardní nebo i na kruhové dojírně. Shromažďuje data a řídí vše, co se dojení krav týká. Data se shromažďují ze všech DeLaval čidel, jako jsou měřiče aktivity, identifikační antény nebo měřiče mléka. Tento vysoce zdokonalený informační systém řízení farmy shromažďuje, zpracovává a analyzuje údaje.

DelPro Farm Manager je o farmářské řeči - nejnovějším dialektu při řízení farem:

 - Významům jazyka řízení farem DelPro lze porozumět všude na světě, protože DeLaval  používá stejný jazyk jako samotní farmáři.
- Zaměřit se na to, co je potřeba udělat a zbytek stáda nechat přežvykovat
- Flexibilní řešení, navrženo pro růst společně s potřebami farmářů
- Nastavte cíle a následujte cestu k jejich dosažení
- Extrémně příjemné uživatelské rozhraní

 Výzkum a osobní zkušenosti ukazují, že vyhodnocování a proaktivní řízení stáda ve všech těchto oblastech je rozhodující pro zajištění optimální výkonnosti stáda a pro dosažení vysoké ekonomické návratnosti. Nyní je dostupná technologie, která profesionálním farmářům umožňuje měřit, řídit a optimalizovat výkonnost každé jednotlivé krávy v takových klíčových oblastech, jako je krmení, zdravotní stav zvířat a reprodukce.

Život krav probíhá v cyklech, laktaci po laktaci, a my chceme, aby naše krávy zůstaly ve stádě po mnoho let a přitom byly stále produktivní. Dlouhověkost krav je důležitý faktorem pro úspěch každé mléčné farmy. Jalovičky se buď odchovávají nebo nakupují a než se dostanou do produkce, trvá to dva roky. Představují investici do vaší budoucnosti.

 Ziskovost chovatelů na mléčných farmách je neustále pod zvyšujícím se tlakem. Protože prevence je často lepší a dokonce levnější než léčba, existuje dnes již několik nástrojů, které profesionálním farmářům umožňují měřit, řídit a optimalizovat výkonnost každé jednotlivé krávy v takových klíčových oblastech, jako je zdraví zvířat, krmení a reprodukce. To je nový nástroj od DeLaval – DelPro Farm Manager !

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.