Je připravená k inseminaci? Systém měření aktivity ve spolupráci se systémem řízení farmy DelPro

Pro každého výrobce je úspěšná reprodukce tou nejvyšší prioritou. Zvýšený servis periody ve stádě znamená základní problém. Následně, zkrácení doby mezidobí, pomáhá vylepšit efektivitu a potenciál, ziskovost.

Pro zkušeného farmáře je snadné rozpoznat příznaky říje. Bohužel se stává, že největší výzvou bývá najít si čas právě na jejich pozorování. Proto se řiďte touto radou: „Najděte si nějaké místo, kde se posadíte a kde bude moct snadno pozorovat chování vašeho dobytka, aniž byste je rušili a rozptylovali“. Avšak ve většině moderních dojíren nemají čas a ani pracovní síly na to, aby mohli denně pozorovat stovky zvířat.

Systém měření aktivity je nezaujatá metoda pozorování chování krávy a jalovice po celý den. Nejlepší přirovnání je k „páru očí“, které vám hlídají stáj 24/7, anebo k zaměstnanci, který nikdy nespí a nikdy si nebere dovolenou.

Mnohé studie se zmiňují o zvýšené aktivitě krav a jalovic během říje. Systém měření aktivity zaznamenává každý pohyb krávy, tudíž je snadno vidět, když aktivita stoupá. Tím se zvyšuje šance odhalit zvířata se slabou nebo skrytou říjí, i když pro lidské oko jsou tyto příznaky nerozpoznatelné. Systém měření aktivity, společně s ostatními specifickými informacemi dostupnými v programech ALPRO nebo DelPro, nám umožňují udělat si přesný a kompletní obrázek o tom, zda kráva v říji je či není.

Pravá síla systému měření aktivity nespočívá pouze v jeho instalaci a následném používání. Ta opravdová síla tkví v informacích, které systém přináší. Veškerá tato data mohou být shromažďována v programech ALPRO nebo DelPro ve spojitosti se systémem měření aktivity.

To zahrnuje:

DNY V LAKTACI: Uběhla již dostatečná doba od otelení pro první inseminaci?

DATUM INSEMINACE: Je tato říje v souladu s normální 21 denním cyklem říje?

STAV BŘEZOSTI: Byla jí už dříve potvrzena raná březost (první trimestr) nebo možná už došlo k úhynu embrya nebo k potratu? Je vedena jako „Nevhodná k chovu“?

PROCENTUÁLNÍ ODCHYLKA DOJIVOSTI:  Vidíte snížení mléčné produkce v porovnání s posledním obdobím dojení? Krávy, které jsou v říji, mají tendence být nejen více aktivní, ale také se snižuje jejich produkce během říje.

VĚK A/NEBO VÁHA (PRO JALOVICE): Má správný věk a správnou váhu vhodnou pro inseminaci?

Díky tomu, že farmář nalezne víc krav v říji, zvýší tím nejen svůj úspěch v detekci říje, ale i poměr březosti ve stádu. Nicméně, data ze systému měření aktivity jsou pouze jedním dílkem skládačky. Avšak sjednocení těchto dat v programu DelPro farm management, můžou prvovýrobci mléka udělat rychlejší a zasvěcenější rozhodnutí, která zajistí úspěšný systém reprodukce, zvýší efektivitu a zabezpečí více ziskové stádo.

Zdroj: Denise Behnke: She´s ready, but are you? Dairy herd management Nov. 2015

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.