Jak lze používat systém řízení stáda DeLaval ALPRO?

Řízení mléčné farmy se velmi podobá řízení velkého podniku. Vlastníci nebo vedení podniku mají za úkol stanovit ekonomické a chovné cíle, starají se o řízení společnosti a plní veškeré úkoly na farmách. Není jednoduché od sebe oddělit úkoly týkající se opravdu managamentu a běžné denní úkoly, které je ale zapotřebí provádět současně.

Vzhledem k tomu, že systém ALPRO funguje na více než 10 000 mléčných farmách po více než 20 let, nasbírali jsme mnoho zkušeností jak nejlépe ho používat. Díky neustálému softwarovému vývoji je DeLaval schopen nabízet novější, vyvinutější a komplexní verze systému řízení stáda ALPRO. ALPRO efektivně organizuje denní činnosti na farmě a plánuje jednotlivé úkoly. Díky systému ALPRO umíme shromáždit a vyhodnotit jednotlivé údaje o každém zvířeti spolehlivě a obratem – 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, bez přestávky. Používání systému řízení stáda ALPRO pomůže definovat různé trendy a strategie firmy -  na základě toho lze přijmout správná opatření a propočítat příjmy.

Nejběžnějšími klíčovými faktory indexu výkonnosti (KPI), který slouží k vyhodnocení výkonnosti mléčných farem a jejich ziskovosti, jsou obvykle SCC a výkonnost chovu. Systém řízení stáda ALPRO může farmářům pomoci vylepšit hodnoty KPI.

Systém řízení stáda ALPRO je modulární systém.  Lze ho použít na jakémkoliv typu farmy o jakékoliv velikosti s možností postupného rozšiřování od základní ovládací jednotky. „Mozkem“ systému jsou následující části:

 • Individuální identifikační systém
 • Dojení
 • Krmení
 • Detekce říje pomocí systému měření aktivity
 • Automatické třídění
 • SW k systému řízení stáda ALPRO Windows ve vašem počítači
 • Automatické měření váhy zvířete

Co vám ALPRO nabízí:

 • Sběr a analýzu dat
 • Sběr dat do databáze stáda o každém jedinci od narození až po jeho úhyn
 • Schopnost kontroly a sestavení krmných dávek od telete po dospělou krávu
 • S použitím jedinečné DeLaval technologie – aktivity metry, bylo dosaženo nejlepších chovných výsledků
 • Podpora zdraví stáda pomocí DeLaval sestavy indikátorů a unikátních senzorů
 • Realizace dojírny zajišťující optimální proces dojení
 • Organizaci, bezproblémový pohyb krav po stáji bez rizika zranění a požadavků na pracovní sílu
 • Každodenní kontrola váhy všech zvířat
 • Příruční zařízení pro možnost okamžitého prověření jakýchkoliv dat o zvířatech
 • Kompletní přehled o stádu
 • Projekt výkonu stáda pro plánování
 • A mnohé další

Program pro systém řízení stáda ALPRO Windows nabízí možnost následného připojení k DCC, příruční čtečku a váš vlastní SW pro řízení stáda.

Každodenní dobře odvedená práce s ALPRO je založena na efektivní identifikaci: spolehlivé nahrávání a přesnost dat, která jsou zajištěna dobře nainstalovaným a spuštěným DeLaval identifikačním systémem.

 • Vchodové identifikační antény v dojírně jsou schopné číst více typů transponderů, které mají přicházející krávy na sobě. Na DeLaval farmách začínají být stále populárnějším transpondérem ISO identifikace na uši. Tyto ISO RFID transpondéry používají 15 číslic místo obvyklých 5, které jsou na tradičním modrém transpondéru. Proto doporučujeme používat DeLaval ruční čtečku, která během okamžiku automaticky načte dlouhé identifikační číslo do systému ALPRO. Tato ruční čtečka může být použita k identifikaci krav kdekoliv na farmě, jak ve stáji, tak i venku na pastvinách.
 •  
 • Pomocí antén je přes radiovou frekvenci zasíláno ID každé krávy. Díky používání radiofrekvence může DeLaval systém detekce říje pracovat nejen v dojírně, ale i na pastvinách.

Software ALPRO pro řízení stáda nabízí zákazníkovi plnou podporu v oblasti kontroly chování identifikačního a aktivity systému: umí vám ukázat, které krávě špatně funguje aktivity metr, anebo která kráva by se měla podojit, apod. Individuální identifikace zajišťuje přesné sledování krav, přísun krmení, dojení, roztřídění a říji.

Procesor ALPRO a program ALPRO Windows zpracovávají a zobrazují veškeré informace o dojení a dojivosti u každé konkrétní krávy.

 • Informace o mléčných výnosech a o průtoku za každé dojení během daného dne a předešlého
 • Historie laktace: 305 výnosných dní
 • Vodivost mléka
 • Obsah krve v mléce
 • Kolikrát za měřené období a jaká kráva si skopla dojící zařízení během dojení
 • Lze vypracovat velmi detailní analýzu dojírny pomocí zobrazených dat a grafů. Lze sledovat každé dojení, stranu a místo, anebo jednotlivou krávu při dojení.
 • Díky používání tohoto menu můžete mít více informací o dojení, pracovních postupech vašich zaměstnanců při dojení a o chování krav ve vaší stáji. Také máte možnost kontroly připravenosti vemene pomocí kontroly rychlosti průtoku mléka, anebo odlišných prvků v pracovních postupech při dojení. Toto je dobré při kontrole a porovnávání jednotlivých dojení, atd. nebo můžete sledovat chování zvířat po vstupu do dojírny, kdy se začnou dojit atd.

Efektní zobrazení dat. V dnešní době má program ALPRO Windows nejvyvinutější generátor sestav na trhu. Je zde nekonečná kombinace různých prvků sestavy, parametrů k vytvoření vlastních sestav, filtrů, grafů, atd., které potřebujete při každodenní činnosti. Kombinace křivek a distribučních grafů umožňuje zobrazení různých dat v jednom grafu: mléčné výnosy, aktivity, krmení, obsah somatický buněk, tělesný stav, váha, krev v mléce a jeho vodivost, atd.

V případě vyhodnocování dat pro reporty a grafy, doporučujeme vždy používat porovnatelné hodnoty: používejte poměrné výnosy společně s poměrnou aktivitou, poměrnou vodivostí, atd. Jelikož už nebude potřeba používat různých papírů, příruček a nebudete muset data počítat manuálně, je program řízení stáda ALPRO efektivním nástrojem pro vaši farmu. Pouze na začátku je třeba si vytvořit a uložit různé seznamy s potřebnými daty. Následně se automaticky vytisknou různé sestavy s vyhodnocením stáda, o veterinární péči, vakcinaci, chovu, seskupování, apod.

Kdy je ten pravý čas pro inseminaci?

DeLaval systém měření aktivity je navrhnut tak, aby co nejúspěšněji detekoval krávy v říji, společně s prvotřídním systémem zajišťující pohodlí krav a 24 hodinovým dozorem. Detekce říje není jen podkladem pro veškeré činnosti, ale také je to časově náročná a nákladná činnost. U DeLaval systému měření aktivity je ověřena úspěšnost detekce říje na nepřekonatelných 95%. Díky tomu snížíme čas strávený s početím, čímž snížíme i náklady na chov. Také se zvýší početí zvířat s tichou říjí. Doba otelení má dopad na efektivitu chovu a počet dní v laktaci (DIM), a to má celkový dopad na denní dodávky mléka do sběrných nádrží. Prvním krokem k rozmnožení zvířat je detekce říje. Zvýšením počtu zpozorovaných zvířat v říji je možné zkrátit dobu otelení. Hlavním cílem mléčného reprodukčního programu je maximalizovat počet březostí krávy za její život.

ALPRO sbírá informace o aktivitách všech krav. Připravuje a analyzuje křivku aktivity a porovnává jí s daty v chovném kalendáři. Vznikne chovný seznam, který upozorní na zvíře s vysokou aktivitou, které může být inseminováno kdykoliv během dne.

ALPRO systém umí ukázat počáteční dobu říje, což je na trhu naprosto ojedinělé. Díky tomu, lze dobu inseminace naplánovat a také je více efektivní. Také můžeme ušetřit zbytečné náklady na inseminaci v případě, když je systém schopen ukázat, že počátek říje je mimo období, kdy je kráva schopna se otelit.

Jak je na tom má kráva?

V programu ALPRO Windows můžete sledovat obecný zdravotní stav každé krávy. Mezitím různé indikátory mohou zaznamenat změnu ve zdravotním stavu. Kompletní a přesné záznamy jsou klíčové pro udržení a vývoj zdravého stáda. S pomocí ALPRO procesoru a programu ALPRO Windows lze: 

 • Provést analýza dat z databáze, což může pomoci odhalit zdravotní problémy
 • Zjistit snížení mléčné produkce, což může poukazovat na možná onemocnění
 • Rozpoznat nižší příjem potravy, což může poukazovat na možná onemocnění
 • Rozpoznat rychlý úbytek aktivity, výnosu mléka a příjmu potravy, což vyžaduje rychlou akci
 • Rozpoznat snížení aktivity, což může poukazovat na laminitidu nebo jiné zdravotní problémy

V případě, že máte do systému ALPRO přenesena data z průchozí váhy na zvířata, můžete získat přesnější informace o odchylkách ve váze nebo o změnách ve zdravotním stavu. Můžete vyhodnotit, jakou tendenci váhové výkyvy mají a dle toho najít správné řešení. Informace o váze z této průchozí váhy jsou zobrazeny v programu ALPRO Windows v různých grafech a sestavách: poté lze snadno najít krávu s odchylkou od průměru stáda nebo skupiny. Toto hodnocení je velice užitečný nástroji ke stanovení váhových úbytků v rané fázi laktace. Můžeme ho také používat v kombinaci s hodnotami o tělesné kondici (skórování). Špatně naměřené hodnoty o váze se do databáze automaticky nepřenesou, takže příliš malé nebo vysoké hodnoty vám neovlivní správnost údajů používaných pro analýzy. 

Mějte všechno na jednom místě. Automatická sumarizace stáda z databáze je v programu ALPRO Windows dostupná kdykoliv, kdy potřebujete. S pomocí této sumarizace máte rychlý a přesný přehled o klíčových parametrech vaší farmy a výkonu stáda. Můžete získat přehled výsledků za požadované období zahrnující celé stádo, jalovice, prvotelky a starší krávy. Plánujte produkci. Sledování vývoje stáda může pomoci pro správné naplánování telení, mléčnou produkci, atd. 

 

Informovanost, spolehlivost a dostupnost dat jsou životně důležité pro intenzivní profesionální výrobu. DeLaval ALPRO řízení stáda farmám efektivně pomáhá identifikovat a analyzovat problémy, které lze následně řešit rychle a správně.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.