Inteligentní systémy řízení stáda společnosti DeLaval

Inteligentní řízení (management) farmy znamená takový způsob automatizace na mléčné farmě, kdy se používají různá čidla. Vše je založeno na údajích z těchto čidel, podle nichž lze pak určovat potřeby zvířat. Typickým prvkem je stále více a více různých laboratorních zařízení pro diagnostiku, která jsou v systémech řízení stáda začleněné. Inteligentní nebo chcete-li precizní řízení farmy současně také představují robotická zařízení, jenž zajišťují např. dojení a krmení. Jsou to zařízení, která lze automaticky uzpůsobit potřebám jednotlivých krav.  Kromě robotického dojení pomáhá inteligentní technologie farmáři monitorovat zdravotní stav zvířete, jeho pohodu a užitkovost prostřednictvím měření aktivity, tělesné hmotnosti, zdraví vemene a složení mléka. Pomocí těchto informací, které se získávají ze systému řízení stáda DeLaval ALPRO nebo systému řízení farmy DELPRO, je definována jakákoliv potřeba krav.

Používaná nová inteligentní technologie DeLaval může zlepšit strategii řízení podniku a výkonnost celé mléčné farmy. Tyto nové technologie musí splňovat následující požadavky: způsobit co možná nejméně stresu (pohoda a welfare zvířat) a nesnižovat, ale naopak zvyšovat jejich užitkovost. Současně bychom měli získat co možná nejvíce informací o zvířeti bez nutné přítomnosti člověka.  Hlavní cíl je následující: maximalizovat potenciální užitkovost jednotlivého zvířete pomocí detekce nemocí již v raném stadiu a omezit nutnost použití léčiv v rámci preventivních veterinárních opatření.

V praxi to znamená, že lidé z vedení podniku jsou upozorňovány pouze na ty informace, které signalizují prokazatelnou odchylku aktuálních výsledků od obecně očekávaných hodnot. Z toho důvodu je možné se při řízení farmy zaměřit pouze na skutečně důležité události a údaje. Podle výsledku studií a na základě zkušeností z provozu existuje na každých 1000 zvířat 10-30 krav, která vyžadují individuální denní speciální pozornost a péči.  Společnost DeLaval může díky programům managementu stáda ALPRO nebo managementu farmy DELPRO farmářům pomoci udržet počet výjimek na této nízké úrovni.

  • Zaměření se a monitorování skupin a je-li to nutné, tak i jednotlivých krav  
  • Prevence, diagnostika a léčení nemocí
  • Monitorování, sledování užitkovosti skupin zvířat
  • Sledování užitkovosti jednotlivých krav
  • Individuální třídění, vážení a krmení zvířat
  • Sledování pracovní výkonnosti zaměstnanců a funkce zařízení
  • Preventivní opatření místo řešení následků

Jediným způsobem, jak úspěšně „udržet výjimky“ na nízké úrovni, je používání elektronické identifikace!  Klíčovým faktorem jakéhokoliv informačního systému je přesné zadávání údajů.  Identifikační transponder jednotlivého zvířete je zařízení, které společnost DeLaval používá pro propojení dat činností  jednotlivé krávy v reálném čase, jenž se shromažďují pomocí různých čidel, pro vlastní  uložení těchto údajů do databáze ALPRO nebo DelPro. Společnost DeLaval neustále nabízí čím dál více inovativní řešení automatizace, která mohou pomoci mléčné farmy neustále modernizovat a vytvářet jim tak produktivnější, ziskovější a  trvale udržitelnou budoucnost.  Společnost DeLaval vyvinula koncept „Smart farming“ (inteligentní řízení mléčné farmy), který je zaměřen na následující oblasti:

1.       Dojení

Vedle tradičních dojíren lze pro skupinové nebo individuální dojení použít dojicího robota VMS na menších farmách nebo automatickou kruhovou dojírnu AMR pro velká stáda.

2.       Analýza mléka

Měření klíčových parametrů mléka z důvodu rané preventivní detekce odchylek v užitkovosti a reprodukci, kdy je totálně kontrolována individuální produkce mléka a kdy lze včas detekovat jakékoliv anomálie v mléce.

3.       Pohyb krav a třídění krav, monitorování stavu krav

Automatické třídění krav pomocí třídících branek podle požadovaných potřeb a podle na farmě naprogramovaných požadavků a úkolů. Automatická detekce říje pomocí systému měření aktivity ALPRO.  Automaticky získané údaje o hmotnosti, kdy systém vážení zvířat informuje farmáře o tom, „jak dobré je krmení a vytváření skupin“.

4.       Krmení

Optimalizace krmení pomocí automatické přípravy krmiva a dávkování. Použitím softwarů řízení ALPRO a DELPRO lze provádět on-line analýzy krmení.

DeLaval systém řízení farmy je komplexně integrovaný systém, jehož mozkem je software řízení ALPRO nebo DELPRO. Tento program zahrnuje různé nástroje a aplikace, které napomáhají při rozhodovacích procesech.  Tyto typy aplikací znamenají tvorbu různých hlášení alarmů ze zařízení a/nebo od zvířat. DeLaval systém řízení farmy je dobrým nástrojem pro sledování a zaznamenávání výkonnosti a efektivity systému a také zaměstnanců (dojičů, inseminátorů). V souladu s předpokládanými požadavky na informační technologie lze získat přístup do systému DeLaval ALPRO nebo do systémového procesoru DELPRO dálkově na Internetu prostřednictvím systému vzdáleného připojení farmy DeLaval RFC.

A nakonec je to samotné zvíře, které je středobodem inteligentní produkce mléka. Cílem je nashromáždit prostřednictvím různých čidel ze zařízení dojení, krmení, reprodukce a pohybu krav bez jakéhokoliv obtěžování zvířat co možná nejvíce užitečných údajů. Software řízení ALPRO a DELPRO je nezbytným nástrojem v každodenních pracovních procesech na jakékoliv farmě.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.