Inovujeme DeLaval systém měření aktivity!

DeLaval systém měření aktivity pro detekci říje je samostatný podsystém programu ALPRO nebo systému DelPro Farm Management. Tento systém byl spuštěn v roce 1998, v té době jako u jediného sytému detekce říje na světě fungoval přenos dat přes radiovou frekvenci.

V dnešní době se na farmách setkáváme stále s více a více systémy detekce říje využívající různé technologie, avšak DeLaval systém měření aktivity je stále na vedoucí pozici z mnoha důvodů. Stojí za tím 20 let zkušeností a znalostí a také neustálé vylepšování systémů řízení stáda v posledních 20 letech.

Ve vývoji systému měření aktivity nebylo zcela jasno, ale již brzy se na trhu objeví nová generace systému měření aktivity. Tento systém má několik nových funkcí, které vznikly na základě požadavků trhu. Rozdíly budou naprosto evidentní a viditelné: přední deska přijímače bude stříbrná a měřič bude šedivý.

Starý přijímač s anténou a starý měřič aktivity

Nový přijímač s anténou a nový měřič aktivity

Systém měření aktivity se skládá ze dvou částí:

1. Přijímač a anténa

2. Měřič aktivity

Rozsah radiové frekvence nových přijímačů se zásadně vylepšil, jedná se o rádius až 200 metrů, který může být ovlivněn způsobem instalace nebo okolními budovami. Nový systém měření aktivity se nezměnil pouze po vnější stránce, došlo i ke změně jeho obsahu. Nová verze měřiče je vybavena novým senzorem nazvaným akcelerometr, který nahrazuje dříve používaný senzor na bázi magnetických kuliček. To znamená, že tento nový měřič již uvnitř neobsahuje žádné pohyblivé částice. Nový software k novému systému měření aktivity bude založen na vývoji systému detekce říje a sytému řízení farmy ALPRO/DelPro. Staré měřiče aktivity se vždy museli zapínat/vypínat manuálně pomocí magnetu, což u větších stád může být někdy obtížné. Nová generace systému měření aktivity funguje bez jakéhokoliv manuálního přepínání a tyto měřiče se zapnou automaticky, jakmile kráva projde okolo identifikační antény v dojírně, u třídících branek nebo v jídelně. A stejně to funguje obráceně: měřiče se automaticky vypnout v případě, že nezaznamenají žádnou aktivitu po dobu 48 hodin. Tímto prodlužujeme životnost baterie. Životnost baterie je u obou systémů stejná, jak u starého, tak i u nového hovoříme o 10 letech ve stavu ZAPNUTO. Nový systém zasílá informační data o krávách přes radiovou frekvenci mnohem častěji než ten starý. Se starým systémem byla data za posledních 24 hodin odesílána každou hodinu. Co se týče nového systému, ten data odesílá každých 15 minut, proto je objem dat 4 krát větší než u starého systému. Díky častějšímu odesílání dat dostaneme přesnější informace o optimálním času inseminace a rozpoznání začátku říje. Ve své podstatě se způsob zpracování dat a činností u nového systému nezměnil a v posledních 20 letech jsme si ověřili i jeho spolehlivost. Jelikož systém nepotřebuje k fungování dojírnu, lze ho využít i u jalovic. Systém měření aktivit funguje také na pastvině.

 

  • Když se aktivita krávy sníží po dobu několika hodin, zjistíme to pomocí relativní aktivity / nízké pravděpodobnostní aktivitě. Systém ALPRO nabízí přesnější data, ke kterým se konkurenti nabízející systém procentuálního klouzavého průměru ani nepřiblíží.
  • Relativní aktivita a pravděpodobností měření jsou živými daty, která jsou plně použitelná a porovnatelná s naměřenou aktivitou. Poukazují na stav aktivity v daný okamžik (v momentě, kdy obdržíme nejaktuálnější data z visačky, dozvíme se, jak se kráva pohybovala v uplynulých 24 hodinách).
  • Systém ALPRO nás neupozorňuje pouze na krávy v říji díky zvýšené aktivitě, ale také na méně aktivní, nemocné krávy a to díky záznamům o menší aktivitě.
  • 24 hodinové měření - plná flexibilita, obrovská síla, nezávislost na období dojení, nezávislost na tom, kdy přijme data (odeslání jednou denně je dostačující, v případě několika jiných systémů detekce říje, správnost dat znehodnotí jeden chybějící záznam o dojení, které bychom měli sbírat). 24 hodinové průměrné měření je vyhovující v případě nepravidelných intervalů dojení.

Pokud chce uživatel vylepšit „přesnost“ sytému, lze ho „doladit“ pomocí úprav různých parametrů. Je zde možnost upravit přesnost hodnot, hodnoty citlivosti, přesnost předpokládané říje, ignorovat upozornění na stav chovu, parametry skupiny, systémová upozornění na aktivitu, apod. Součástí systému ALPRO je také pokročilé menu pro vyhledávání poruch, to vám může pomoci při kontrole činnosti měřiče aktivity, rozsahu / rádiusu antén, efektivnosti systému.

Podle zkušeností víme, že na farmách je většinou nedostatek zkušených a vzdělaných zaměstnanců. Méně lidí na farmách by mohlo být „cenově příznivých“, avšak mnohokrát jsou odborné dovednosti nedostačující. Přetížení a příliš zaneprázdněný personál na farmách není schopen být s krávami při všech denních činnostech a dle toho se chovat, včetně říje, inseminace apod. Správně používaný systém řízení stáda ALPRO/DelPro může dát vytíženým farmářům naprostou podporu. S novými měřiči aktivity jsme vás zbavili nepohodlného manuálního zapínání, jelikož nové měřiče se spínají a vypínají automaticky, tudíž už není potřeba manuálně používat ZAPNUTO/VYPNUTO.

Flexibilní používání, spolehlivá a přesná činnost ALPRO měřiče aktivity – vyvinuto a dodáváno společností DeLaval – v průběhu posledních 20 let ověřeno po celém světě. To je to, co naše měřice aktivity odlišuje od ostatních systémů detekce říje na trhu.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.