DeLaval systém managementu stáda ALPRO

DeLaval systém managementu stáda ALPRO pro efektivní a ziskové vedení mléčné farmy

Řízení mléčné farmy se velmi podobná řízení velkého podniku. Majitel nebo management mléčné farmy stanovuje ekonomické, chovatelské a jiné cíle, stará se o řízení společnosti a plní provozní úkoly na farmě. Není snadné oddělit skutečné cíle řízení od každodenních provozních úkolů, protože oba typy činností se provádí současně.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.