Přechod na robotické dojení

Před padesáti lety mělo mnoho farmářů certifikát na manuální dojení. Přechod na dobrovolné dojení vyžaduje pečlivou přípravu. Dojení probíhá v automatickém režimu, ale vše ostatní je nutné organizovat způsobem, který je zcela odlišný od toho, co jste dělali dříve.  Krávy potřebují k adaptaci na toto nové zařízení určitý čas. Vy jako uživatel se musíte naučit, jak tímto způsobem pracovat. Musí se změnit váš způsob řízení farmy a denní pracovní úkony.

Co je jinak?
Krávy se dojí bez vaší přítomnosti. Krávy se dojí několikrát denně v pravděpodobně více nepravidelných intervalech. Rytmus dojení, krmení a odpočinku krav se zcela změní. Od systému všechny krávy dělají vše současně (chování stáda) k více individuálnímu způsobu trávení celého dne. Získáte mnohem více informací o vašich kravách, ale již nikdy více na dojírně, nýbrž prostřednictvím vašeho PC. Váš společenský život se podstatným způsobem zkvalitňuje, na druhou stranu vám může mobilní telefon kdykoliv ve dne nebo v noci mnohem častěji vyzvánět, protože dojení probíhá nepřetržitě. Získáte více času na řízení a optimalizaci provozu farmy (kvalita mléka, náklady na krmení atd...). Při udržení stejné kvóty může být celkový počet vašich krav snížen ve druhém roce asi o 10%. Nový systém také vyžaduje méně lidské práce.

Co je dobré uvedení do provozu?
Dobrý start přechodného období, kratší jak 2 týdny, s nulovým nebo velmi malým stresem pro lidi i krávy. Žádný pokles v produkci mléka a žádné navýšení počtu somatických buněk. >95% krav se po 2 týdnech jde do jednotky podojit dobrovolně. Pokuste se co možná nejdříve odstranit tradiční načasované pracovní postupy (dojení a krmení): Krávy nad >2 laktací dojte mezi tradičními dobami dojení, abyste narušili jejich zažitý rytmus.

Některé jdou na krmení. Krmení zakládejte 2x, jestliže byly krávy krmeny jednou denně a 3x, jestliže byly v minulosti krmeny dvakrát denně.

Dobrá příprava je klíčová
Prostudujte všechny návody, naučte se pracovat se softwarem. Lidé, kteří s robotem(y) pracují, by měli dobře porozumět softwaru řízení a základní obsluze dotykové obrazovky. Dokud není přechodné období u konce, udržujte "staré" dojicí zařízení v dobrém stavu. Začněte pouze tehdy, je-li výstavba nebo rekonstrukce kompletně dokončena. Začínejte vždy se zdravými, aktivními krávami s dobrým zdravotním stavem paznehtů. Mějte podrobný kontrolní seznam, kdo má co a kdy během fáze uvádění do provozu dělat. Neplánujte uvádění do provozu v období, kdy jste příliš zaměstnaní, např. během sklizňových prací.

Nejčastější chyby
Běžnou chybou je nedůvěra v systém VMS. V tom případě existuje mnoho překážek přímo od chovatele. Robot není pouze nástroj k získání mléka. Většina lidí, kteří jsou zainteresováni v provozu farmy, se zaměřují příliš mnoho na technologii a méně na skutečně zásadní otázky.

Zásadní otázka = krávy + management (řízení) farmy. Věnujte vaši pozornost a energii podstatným věcem!

Nechejte zařízení dělat svoji práci! Běžnou chybou je příliš krátké přípravné období. Nečtené návody k obsluze, malá znalost softwaru. VMS znamená totální změnu v řízení farmy. Nesetrvávat ve starém režimu řízení (krmení, manipulace s kravami, dojení). Chronicky nemocné krávy nebyly před uvedením do provozu brakovány. Krmení by mělo být k dispozici po celý den (nutné také přes noc!)

Nepodléhejte panice, když se stane nějaká chyba nebo když má kráva dlouhý interval dojení. Nestaňte se rukojmím opožďujících se krav. Jestliže je budete stále chytat, naučí se na vás čekat! Krávy, které se na změny neadaptují, by se měly vyřadit (brakovat).

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.