Alternativní zemědělství

Alternativní zemědělství je unikátní iniciativa firmy DeLaval. Jejím cílem je vyšší produkce a lepší kvalita mléka s menším dopadem na životní prostředí.

Zemědělství a životní prostředí jsou spolu spjaty a vzájemně se ovlivňují. Každá tato změna farmáře bezprostředně ovlivní.

Naše firma je zodpovědná za podporu a rozvoj farem a pomůže Vám zvládnout jakékoliv nepříznivé nástrahy přírody způsobené vodou, metanem, energií a odpadem.

Našim úkolem je podpora a vývoj farem v těchto čtyřech oblastech:

Tyto oblasti společně vytváří základ pro dlouhodobý vývoj.

  • Pohodlí zvířat
  • Ziskovost farmy
  • Životní zodpovědnost
  • Sociální zodpovědnost

Jsme přesvědčeni, že můžete dosáhnout vyšší produkce a lepší kvality mléka s nižším dopadem na životní prostředí. Nabízíme řešení zlepšující budoucnost farem  a tím uvádíme naše zákazníky do popředí minimalizace negativního dopadu na životní prostředí.   

Alternativní zemědělství

Podpora a vývoj farem je naším cílem..

  • pohodlí zvířat
  • ziskovost farmy
  • životní zodpovědnost
  • sociální zodpovědnost

DeLaval = kvalitní mléko

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.