DeLaval a životní prostředí

DeLaval a životní prostředí

Péče o životní prostředí je součástí společných hodnot firmy DeLaval. Naši zákazníci a farmáři jsou spjaty s přirodou více než většina z nás. My dobře víme, že zemědělský průmysl má dopad na životní prostředí a zároveň je ovlivňován změnou klimatu.

Vyšší produkce a lepší kvalita mléka s menším dopadem na životní prostředí

 

Zemědělství a životní prostředí jsou spolu spjaty a vzájemně se ovlivňují. Každá tato změna farmáře bezprostředně ovlivní.

Naše firma je zodpovědná za podporu a rozvoj farem a pomůže Vám zvládnout jakékoliv nepříznivé nástrahy přírody způsobené vodou, metanem, energií a odpadem.

Našim úkolem je podpora a vývoj farem v těchto čtyřech oblastech:

  • Pohodlí zvířat
  • Ziskovost farmy
  • Životní zodpovědnost
  • Sociální zodpovědnost

Tyto oblasti společně vytváří základ pro dlouhodobý vývoj.

Jsme přesvědčeni, že můžete dosáhnout vyšší produkce a lepší kvality mléka s nižším dopadem na životní prostředí. Nabízíme řešení zlepšující budoucnost farem a tím uvádíme naše zákazníky do popředí minimalizace negativního dopadu na životní prostředí.

Alternativní zemědělství

 

Přečtěte si více

Vaše řešení - každý den

Náš cíl: podpora a vývoj farem

  • pohodlí zvířat
  • ziskovost farmy
  • životní zodpovědnost
  • sociální zodpovědnost

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.