EuroTier 2016: společnost DeLaval pokračuje ve své cestě neustálých inovací

Stockholm, Švédsko, 10. října 2016 - pro podporu budoucích úspěchů našich zákazníků je klíčovým faktorem být stále inovativní. V průběhu let byla společnost DeLaval v tomto neúprosná. Během posledních 20-ti let sama získala 250 patentů. Prokazuje, že jako zákazník DeLaval máte přístup ke zlepšení produktivity a efektivity, máte možnosti při řešení výzev v rámci dobrých životních podmínek zvířat, efektivity práce, bezpečnosti potravin a ziskovosti farmy. Vše je založené na uplatňování nejnovějších technologií.

DeLaval analýza mytí DCA

Tento patentovaný nástroj zlepšuje proces mytí ještě předtím, než se objeví provozní problémy, a zajišťuje optimální kvalitu mléka. Je držitelem vítězného ocenění v kategorii Inovace na výstavě EuroTier 2016. 

DeLaval DCA představuje nástroj pro určování efektivity a účinnosti mechanických (vodní zátky) a teplotních procesů během mytí v dojicích zařízeních. Jeho inovace spočívá v algoritmu, který automatizuje způsob, jakým se analyzuje putování vodní zátky v mléčném potrubí. Jádrem analýzy je měření sledovací rychlosti (rychlost poklesu podtlaku) ve dvou snímacích bodech v mléčném potrubí během mytí. Vyhodnocením mechanických a teplotních procesů mytí dojicího zařízení zlepšuje DeLaval DCA procesy mytí ještě předtím, než se objeví případné problémy, a za všech okolností tak zajišťuje udržení vysoké kvality mléka.

 • Navazuje na společností DeLaval vlastněný patentovaný testovací systém nazývaný DeLaval měřič výkonu VPR200
 • Bezdrátová podtlaková čidla umožňující provádět velice propracovanou analýzu zátek - algoritmus DeLaval VPR200
 • Analýza teploty - dálkové bezdrátové teplotní čidlo DeLaval VPR200
 • Profesionální sestava s možností začlenění fotografií z vnitřní části trubek pomocí kompatibilní kamery DeLaval VPR200

Aplikace pro vaznou stáj DeLaval 4milk

Patentovaný nástroj řízení krav přes chytrý telefon prostřednictvím cloudu pro všechny vazné stáje.

DeLaval 4milk je aplikace managementu krav prostřednictvím cloudu. Přes bluetooth stahuje data přímo z DeLaval dojicích jednotek pro vazná stání MUBLUE/MU480/MU486. Veškeré údaje získané z těchto tří typů dojicích jednotek během dojení se přenáší do aplikace, kde jsou podrobeny analýze.

 • Dostupné na chytrých telefonech a tabletech s operačními systémy Android a IOS.
 • Data krav se ukládají do chytrého telefonu a na cloudu.
 • Zákazník může zpřístupnit data svým partnerům, veterinárnímu lékaři, výživářům atd...
 • Navrženo a vyvinuto pro všechny typy a velikosti vazných stájí

DeLaval mycí a řídící jednotka T300

Inovace v řízení procesů chlazení a mytí v úchovných tancích na mléko.

Patentovaná jednotka DeLaval T300 udržuje mléko v optimální teplotě a zajišťuje řádné vyčištění chladicího tanku, což je nezbytné pro zajištění vysoké kvality mléka. Parametry chlazení a mytí lze naprogramovat tak, aby vyhovovaly specifickým požadavkům na minimální požadovanou dobu bez ohledu na to, zda využíváte konvenční systémy dojení nebo robotický systém DeLaval VMS™. Z pohledu nákladovosti se jedná o velice efektivní řídící jednotku. Spotřebovává v průměru o 30% vody méně, než jak je tomu u konvenčních cirkulačních systémů mytí.

 • Zabudovaný systém monitorování mléka poskytuje informace o aktuálním stavu mléčného tanku (včetně teploty mléka a jeho množství, nebo aktuální fáze mytí)
 • Poskytuje historii činností při chlazení a mytí.
 • Systém upozornění informuje řidiče mlékárenské cisterny, je-li bezpečné začít mléko z tanku přečerpávat.
 • Volitelný GSM modul slouží k přijímání upozornění na váš mobilní telefon.
 • Při používání systému DeLaval VMS je zde plná integrace se softwarem DeLaval DelPro™ Farm Manager.

Pětibodový plán při tlumení zánětu kůže (digital dematitis)*

Účelem pětibodového plánu je podívat se na celou farmu a zkontrolovat všechny faktory, které mají vliv na propuknutí onemocnění digital dermatitis. Tento pětibodový plán pro tlumení zánětu kůže (digital dermatitis) může pomoci chovatelům, veterinářům a paznehtářům při zlepšování zdravotního stavu končetin na farmě.

 1. Biologická bezpečnost vnějšího prostředí pro udržení nemoci mimo farmu
 2. Interní biologická bezpečnost pro minimalizaci infekčního tlaku na krávy
 3. Ranná identifikace, zaznamenávání a ošetření klinických případů v souvislosti s péčí o paznehty
 4. Častá dezinfekce paznehtů za účelem snížení nových případů
 5. Definovat a monitorovat cíle zlepšení zdravotního stavu paznehtů

Plán se vztahuje na mladý dobytek, krávy stojící na sucho a na dojnice

Společnost DeLaval je obhájce tohoto 5-ti bodového plánu a podporuje ho. Například přípravek EasyStride™ byl speciálně vyvinut s ohledem na bod čtyři, který hovoří o časté dezinfekci paznehtů za účelem snížení počtu nových případů onemocnění.

Patentovaný EasyStride™ představuje špičkové biocidní řešení péče o paznehty pro dojená zvířata, které bylo vyvinuto za účelem tlumení šíření bakteriální infekce paznehtů u dojnic; používá se v koupeli paznehtů nebo jako sprej k lokálnímu ošetření. Vzhledem k tomu, že jeho složení za použití organických kyselin je v souladu s novým přístupem v oblasti životního prostředí, neobsahuje přípravek Easy Stride ™ žádné těžké kovy, formaldehyd nebo kvartérní amoniové sloučeniny (QAC).

Dlouhověkost krav - DDF1200, sortiment LED osvětlení & drbadel pro krávy

Neustálá inovace v oblasti pohody krav a managementu farmy zvyšuje celoživotní užitkovost a tím pádem i ziskovost farmy.

DeLaval ventilátor DDF1200: jsou-li krávy vystaveny tepelnému stresu, klesá jejich žravost a tím i užitkovost. Registrovaný design DeLaval ventilátoru DDF1200 zabraňuje vzniku tepelného stresu a udržuje krávy v pohodě a ve vysoké užitkovosti.

 • Unikátní design zajišťuje lepší směřování proudu vzduchu
 • Větší zchlazovací efekt s nižší potřebou energie
 • Během provozu je velice tichý

 

DeLaval LED osvětlení pro krávy CL6000 a CL9000: jedná se o první a jediné patentované osvětlení stáje, které vede více k uspokojování potřeb krav než lidí. Jelikož krávy a lidé mají odlišné schopnosti vnímat různé vlnové světelné délky, je toto nové konstrukční řešení založené právě na tomto rozdílu.

 • Přesný rozptyl světla, který podporuje produkci mléka a zabezpečuje pohodu krav.
 • Díky odolnosti LED světel vytváří prokazatelné úspory v nákladech na údržbu.
 • Správný mix barevného spektra a rozptyl tvaru netopýřích křídel vede ve srovnání s dnešními HID lampami až k 75% úspoře energie, zároveň dochází ke zvýšení mléčné užitkovosti.
 • Začleněné pozorovací (noční) světlo zajišťuje optimální pracovní podmínky pro obsluhu.

DeLaval stacionární drbadlo SB: registrovaný design DeLaval stacionárního drbadla pro krávy SB zajišťuje bezpečné a účinné drbání krav. Samotnou jednotku lze používat samostatně nebo jako přídavnou součást drbadla pro krávy.

 • Robustní konstrukce z pozinkované oceli
 • Pružný horizontální kartáč s dlouhou životností
 • Celkem dva vysoce odolné kartáče 
 • Unikátní design, účinné štětiny

Více informací získáte na tiskové konferenci EuroTier 2016, která se koná v úterý 15. listopadu v 8:15 na stánku DeLaval, číslo E33, hala 13. Během této tiskové akce bude společnost DeLaval sdílet se svými zákazníky a odbornou veřejností své myšlenky o tom, jak mohou inovace pomoci chovatelům mléčného skotu řídit jejich farmy v době měnících se tržních podmínek.

Kontakt web

Office manager:
Šárka Řezníčková
e-mail:

 

 

DeLaval filmy na YouTube

Filmy ke stáhnutí

AMR™

Herd navigator™

Optifeeding

Výkyvný kartáč

 Klikněte pravou stranou
myši

"A soubor uložte"

 

DeLaval veřejná galerie

DeLaval Picasa     Picasa

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.