Krmení

Feeding cows and man

Krmení představuje v prvovýrobě mléka největší nákladovou položku. Optimalizace managementu krmení je proto ziskovou investicí – ta, která může zlepšit reprodukci a zdravotní stav stáda za současného snížení vlivů prostředí.
DeLaval poskytuje systémy a produkty, které zvyšují účinnost krmení a užitkovost zvířat bez ohledu na existující strategii krmení nebo strukturu farmy.

Kvalitu krmení lze zvýšit použitím správnými krmnými aditivy. DeLaval nabízí pro dosažení vysoce kvalitní siláže různá aditiva.

Čtěte více o systémech krmení a produktech použitím navigace vlevo.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.