Smart Farming

Zlepšete budoucnost vaší farmy už dnes

DeLaval smart farming je iniciativa, která podporuje současné farmářé tím, že jim poskytuje vhodné nástroje, řešení a technologii automatizace, která zároveň integruje produkty, servis a znalosti vedoucí k lepší kvalitě mléka, lepšímu managementu stáda a celkové ziskovosti.

Smart Farming se zabývá zlepšením. Je to inovace - a v neposlední řadě integrace - využívá různé nástroje a automatizaci, která lépe podpoří management farmy.

Efektivnější využití zdrojů na farmě by mělo vést ke zvýšení příjmů i z hlediska produkce mléka a lepší kontrole nákladů. Jedním z klíčových pilířů  alternativního zemědělství je ziskovost farmy.

Od managementu dojení k celkovému managementu farmy

Výzvou farmářů v dnešní době je, jak čelit ekonomické budoucnosti, která je již definována rozsahem a efektivností.

Váš úspěch se bude odvíjet od toho, jak využíváte automatizaci a informační technologii k tomu, aby jste na farmě vytvořili integrovanou produktivitu a ziskový systém, který zahrnuje více než jen dojení.

Řada inovačních řešení

DeLaval nabízí rychle se rozvíjející řadu inovačních řešení v oblasti automatizace zameřenou na revitalizaci mléčných farem.

Cílem naší iniciativy Smart Farming je poskytnout farmářům inovační myšlenky a technologii, která jim pomůže vytvořit produktivnější budoucnost vedoucí k lepší ziskovosti.

DeLaval je jediným dodavatelem na trhu, který poskytuje řešení vedoucí k lepší ziskovosti farem zaměřený na 7 klíčových oblastí Smart Farming: Správné krmení, chytré dojení, kvalita mléka, péče o zvířata, management stáda, prostředí farem a kvalitní servis vašeho zařízení.

7  klíčových oblastí Smart Farming

 

Kontakty

Vyberte si ze seznamu a kontaktujte vašeho DeLaval obchodního zástupce


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.