Zaveďte PLUS+ řešení na vaší farmě

My v DeLaval umíme každé farmě pomoci k větší produktivitě a ziskovosti.

Toho docílíme pomocí 3 pilířů produktivity – optimální řešení, efektivní řízení stáda a používání vyspělých technologií dojení – které začleníme do stávajících činností na farmě.

Optimální výkon

Optimální výkon je o správně provedených detailech. My v DeLaval se vám snažíme pomoci tak, že zajistíme plynulý pohyb ve vaší stáji, zajistíme optimální výkonné dojící zařízení a dosáhneme rychlého a efektivního dojení.

Tímto zvýšíte výkon a výnos z mléka, zatímco se snižují vaše náklady na litr mléka.

Efektivní řízení stáda

Efektivní řízení stáda znamená používat správné nástroje a procesy, kombinovat je, a tím zajistit vašim kravám dlouhý a produktivní život.

Pokud tohoto dosáhnete efektivní cestou, můžete snížit náklady na obvyklou inseminaci, veterinární péči a krmení, zatímco zvyšujete produktivitu a kvalitu mléka.

Vyspělé technologie dojení

Vyspělé technologie dojení zajišťují, aby vaše mléko bylo čerstvé a vysoce kvalitní po celou dobu zpracování, to znamená od podojení až do okamžiku, kdy opustí vaší farmu.

Toto je klíčové pro získání nadstandardní ceny.

Kontakt

Zařaďte PLUS+ do vašich každodenních činností.

Kontaktujte DeLaval, ať víte jak.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.