Péče o paznehty

Tato brožura se snaží upozornit na důležitost preventivní péče o paznehty.  Klademe zde důraz na prevenci, dále na diagnostiku vzniklých problémů, celkové posouzení zdraví zvířete a zároveň upozorňujeme na důsledky.

Rádi bychom vám poskytli informace o anatomii kopyta zvířete, významu přenášení váhy, projevu kulhání a vlivu na chování dojnice a celkovou produkci.

Dále se zaměříme na hodnoty dobrého životního prostředí, kvalitního krmiva a využití různých znaků, které vám poskytnou lepší informace o vašich dojnicích. Doufáme, že vám nabídneme praktické informace o preventivních postupech a možná vám pomůžeme i odhalit některé aspekty problému, o kterých jste si doposud nebyli vědomi.

Stáhni brožuru

Brožura

Efficient hoof management

Pro zobrazení klikněte na obrázek


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.