Čištění

Čištěním se odstraňují mléčné usazeniny ze všech míst dojicího zařízení, která přijdou do styku s mlékem. Pokud není čištění prováděno, kvalita mléka se zhoršuje a zbylé nečistoty negativně ovlivňují kvalitu veškerého mléka. Chceme-li si zajistit špičkovou kvalitu mléka, musíme tomu zabránit.

Cílem této brožurky je poskytnout čtenáři základní informace týkající se mnoha oblastí mytí, a to jak v souvislosti s dojicím zařízením, tak se zařízením na chlazení mléka.

Kvalita v zemědělství vždycky byla, je a bude nesmírně důležitá. Proto se společnost DeLaval náležící do skupiny Tetra Laval zavázala, že bude přinášet zemědělcům přesné informace potřebné k tomu, aby byli schopni pomocí svého zařízení vyrábět mléko o nejvyšší možné kvalitě.

Díky zkušenostem z oblasti zemědělství, které získáváme již od roku 1883, jsme nashromáždili informace umožňující vývoj dokonalejších řešení i do budoucna.

Mléko patří mezi živočišné výrobky, které mají pro lidskou výživu největší význam. Od mlékárenství se očekává výroba vysoce kvalitního mléka, které má složení odpovídající požadavkům spotřebitelů.

Z toho důvodu se musíme zaměřit na několik konkrétních oblastí. Jednou z nich je oblast sanitace, které je mimořádně důležitá pro každého provozovatele mléčné farmy usilujícího o dosažení maximální kvality a konec konců i ziskovosti.

Brožura

Efficient cleaning

Pro zobrazení brožury klikněte na obrázek


At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.