Varovné signály zvířat

Co jsou to varovné signály zvířat? Dojnice dávají vždy signály o tom jak se jim daří a o jejich celkovém zdraví. Vypovídá o tom jejich chování, postoj, řeč těla a celkový vzhled. Tyto signály můžete použít k vyhledání problémů i k lepší optimalizaci vašich výsledků. Pozorně si vaše dojnice prohlédněte, snažte se najít příčinu a co nejdříve ji odstranit ve prospěch vašich zvířat i vašeho podnikání. Vyzkoušejte si to, pozorujte vaše dojnice, vyhodnocujte a snažte se najít vhodná řešení.

Teplota

Dojnice by měla mít teplotu v rozmezí 38 až 39°C. Studené uši by mohli naznačovat mléčnou horečku nebo špatný krevní oběh.

Nohy

Odřené zadní části nohou či stržená kůže bývá většinou způsobena problémy s podestýlkou, špatně nastaveným příslušenstvím stáje a/nebo problémy s paznehty.

Přežvýkání

Dojnice by měla přežvykovat 7 až 10 hodin denně a  40 až 70 krát přežvýkat jedno sousto. Kratší čas naznačuje nedostatečné dávky krmení.

Bachor

Bachor by měl být naplněn krmivem. Levá strana břicha by měla vyčnívat.  Pokud otisknete pěst do bachoru, tak by se měl pevně stáhnout asi 10 až 12 krát  do pěti minut.

Výstražný signál

Zdravá dojnice by měla být silná s lesklou srstí a plným žaludkem.

Krk

Oteklý krk je způsoben nejspíš nesprávně nastaveným příslušenstvím stáje.

Kopyta

Zdravé dojnice stojí zpříma a v klidu i při jídle. Naklánění dojnice při chůzi naznačuje špatné zdraví paznehtů, špatnou podestýlku či nedostatečné ošetření paznehtů.

Vemeno

Pro posouzení zdravotního stavu vemene, si pozorně prohlédněte struky po dojení. Zdravé struky jsou pružné a přirozeně zbarvené. Špatný zdravotní stav vemene může být způsoben špatnou hygienou, špatně instalovanou dojící technikou či nedostatkem krmné dávky.

Kejda

Neměla by být příliš hustá ani příliš řídká a nikdy by neměla obsahovat nestrávené jídlo.

Dýchání

Normální dýchání dojnice by se mělo pohybovat okolo 10 až 30 nádechů za minutu. Rychlejší dýchání naznačuje přehřátí, bolesti nebo horečku.

Zdroj: Hulsen, Jan

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.