12 zlatých pravidel dojení

1. Pravidelně kontrolujte zdravotní stav vemene

2. Pořadí dojení

3. Odstříkejte první mléko dojnic

4. Očistěte struky a jejich konce

12 golden rules for milking step 1  12 golden rules for milking step 2  12 golden rules for milking step 4  12 golden rules for milking step 3

- Pravidelně sledujte všechny informace o zdravotním stavu vemene a o kvalitě mléka dodané mlékárnou, státními zkušebními ústavy a veterinárními klinikami a informace získané při testování přímo na farmě pomocí měřiče somatických buněk DCC společnosti DeLaval nebo kalifornského testu mastitidy (CMT).

- Pro každou krávu a stádo zaveďte referenční hodnoty, které vám pomohou odhalit případné změny.

- Bez ohledu na způsob ustájení nebo velikost stáda podojte nejdříve prvotelky, pak čerstvé dojnice a pak zbytek stáda.

- Nemocné krávy podojte nakonec a pak umyjte a vydezinfikujte dojicí systém.

- 2-3x odstříkněte první mléko a zkontrolujte jej. Při vazném ustájení a v dojírnách pro tento účel použijte mělkou misku. Před přivedením další skupiny krav umyjte podlahu dojírny.

- Odstříkání prvního mléka iniciuje spouštění mléka a umožňuje odhalit takové mléko, které neodpovídá normám, a tak zabránit tomu, aby se dostalo do nádrže.

 - Kontrola nad mastitidou a výroba vysoce kvalitního mléka vyžadují, aby byly struky při nasazení dojícího stroje čisté a suché. Všechny struky a jejich konce vyčistěte osvědčenými pomůckami. Utřete každý struk dosucha pomocí jednorázové papírové nebo látkové osušky, pro každou dojnici použijte novou. V případě použití látkových osušek zajistěte, aby byly před dalším použitím řádně vyprány a usušeny

Nikdy nezačínejte dojení čištěním struků! Dosáhnete jedině toho, že se choroboplodné zárodky, které se vytvářejí ve strukovém kanálku, mohou dostat výše do vemene. Před čištěním struků vždy odstříkejte první mléko!

Během dojení

5. Zkontrolujte dojící systém


6. Nasaďte dojící soupravu ve správný čas

7. Zabraňte předojení 

8. Zajistěte řádné sejmutí dojící soupravy

12 golden rules for milking step 5
 12 golden rules for milking step 6  12 golden rules for milking step 7  12 golden rules for milking step 12

- Zvolte hodnotu podtlaku a pulsový systém odpovídající potřebám vaší mléčné farmy a nechte si ho nainstalovat podle specifikací společnosti DeLaval.

- Na začátku každého dojení vždy zkontrolujte hodnotu podtlaku.

-Do 60-90 sekund od kompletní přípravy všech struků je třeba nasadit dojicí soupravu.

- V průběhu nasazovaní dojicí soupravy minimalizujte přístup vzduchu.

- Dojicí soupravu upravte tak, aby byla náležitě vyvážena zepředu dozadu a ze strany na stranu a neotáčela se

- Předojení je považováno za prvořadou příčinu hyperkeratózy hrotů struků. Jakmile je vemeno uspokojivě vyprázdněno, dojicí jednotka musí být sejmuta. Vyprázdnění je možné zjistit pohmatem, v případě systémů vybavených automatickým zařízením na sejmutí dojicí soupravy (ACR) pak pomocí snímačů průtoku, které odhalí nízký průtok a zajistí automatické sejmutí soupravy. Dojicí systémy s regulovaným průtokem opticky signalizují dosažení nízkých hodnot průtoku.

- Po ukončení dojení je možné podtlak dojicí soupravy uzavřít ručně nebo automaticky. Před sejmutím soupravy počkejte, než podtlak ve strukových násadcích zcela neklesne. NEMAČKEJTE vemeno a NESTAHUJTE dojicí jednotky, protože tak můžete zapříčinit vniknutí vzduchu do prostoru okolo ústí vnitřní vložky – tato skutečnost byla zaznamenána u nových případů mastitid. 

 

Po dojení

9. Dezinfikujte struky po každém dojení


10. Vyčistěte dojící zařízení okamžite po každém dojení

11. Provádějte řádné chlazení mléka

12. Pravidelně sledujte kvalitu mléka, dojící zařízení a dojivost

teart dipping
 12 golden rules for milking step 10  12 golden rules for milking step 11  12 golden rules for milking step 12

- Co nejdříve po sejmutí jednotky jednotlivé struky dezinfikujte namočením do osvědčeného roztoku určeného k aplikaci po dojení. Jedná se o nejefektivnější opatření, jak zabránit rozšíření infekčních organismů způsobujících mastitidu z krávy na krávu.

- Očistěte vnější povrchy dojicího systému.

- Po každém použití opláchněte a vyčistěte všechny součásti systému, ať už ručně nebo automaticky, za použití patřičných výrobků a za odpovídající teploty. Nechte systém vyschnout.

- V případě potřeby systém před dalším dojením vydezinfikujte osvědčenými, dostatečně zředěnými prostředky.

- Ověřte si teploty chlazení a ujistěte se, že během každého dojení i po něm bude zajištěna potřebná teplota.

- Správné teploty chlazení významně zpomalují či dokonce zastavují růst většiny bakterií.

 

- Pravidelně kontrolujte kvalitu veškerého mléka, jeho složení a produkci dojicího střediska a tyto informace porovnávejte s údaji z minulosti.

- Vložky a gumové prvky vyměňujte v souladu s doporučeními. Staré gumové části se totiž lámou a pórovatí, což má vliv na dojení a zvyšuje riziko nahromadění nečistot a bakterií. Tyto problémy mohou vést k prodloužení doby potřebné pro dojení a vyššímu výskytu bakterií.

- Zajistěte pravidelný servis celého dojicího systému v souladu s doporučeními společnosti DeLaval.

At DeLaval we use cookies to make your website experience better. You can change your web browser settings if you do not allow cookies or do not want cookies to be saved. Read more about how DeLaval handles cookies. I have read and accepted the information on how DeLaval handles cookies.